Ero- ja perheoikeus


Ero- ja perheoikeus palvelumme kattaa koko parisuhteen elämänkaaren aina avo- tai avioliiton solmimisesta avioeroon ja varallisuussuhteen päättämiseen. OIet sitten läheisinesi matkan missä vaiheessa hyvänsä, olemme valmiita auttamaan.

Avioehdon tarkoituksena on määrätä joko avio-oikeuden täydellisestä poissulkemisesta tai osittaisesta poissulkemisesta molemminpuolisesti taikka siten, että vain toisella puolisosta ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen.

Avioehtosopimus on rekisteröitävä, jotta siitä tulee lainvoimaisesti pätevä. Rekisteröinnin voi suorittaa itse (https://dvv.fi/avioehto), tai sen voi jättää meidän tehtäväksemme osana toimeksiantoa.

Elämän tilanteet muuttuvat ja avioehto saattaa muodostua tarpeettomaksi. Avioehtosopimus voidaan purkaa tekemällä uusi sopimus noudattamalla samaa määrämuotoa kuin avioehtoa laadittaessa. Myös avioehdon purkamista koskeva sopimus on rekisteröitävä (https://dvv.fi/avioehto).

Sopimus avioeron tai avoliiton päättymisen varalta toimii osituksen esisopimuksena. Sillä voidaan tarkemmin määrätä kumpi puolisoista saa yhteisen kodin, kuka auton tai kesämökin. Sopimuksessa tulee myös määrittää omaisuuden arvo.

Avopuolisoille on jätetty vapaus sopia, sovelletaanko heidän suhteeseensa avoliittolakia, joka sääntelee avopuolisoiden yhteistalouden purkamista avoliiton päättyessä.

Avioerohakemuksen ensimmäinen vaihe aloittaa kuuden kuukauden harkinta-ajan. Hakemuksen voi jättää joko yksin tai yhdessä. Avioerohakemuksen voit tulostaa ja täyttää tästä.

Kumpi tahansa puolisoista voi jättää avioeron toisen vaiheen hakemuksen, jolla puolisot tuomitaan avioeroon. Avioerohakemuksen voit tulostaa ja täyttää tästä. Mikäli avioeron toisen vaiheen hakemus jätetään toimittamatta käräjäoikeudelle, avioero raukeaa. Toisen vaiheen hakemus on tehtävä kuuden kuukauden kuluttua harkinta-ajan alkamisesta ja viimeistään ennen kuin yksi vuosi harkinta-ajan alkamisesta on kulunut.

Osituksella päätetään aviovarallisuussuhde puolisoiden välillä. Ositus voidaan toimittaa heti avioerohakemuksen vireille tulosta.

Avoliiton päättyessä toimitetaan omaisuuden erottelu laatimalla omaisuuden erottelukirja. Avopuolisolla voi myös olla oikeus saada hyvitys yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta.