Etämyynin ehdot

Palvelunkuvaus

Lex Familia tarjoaa juridisia palveluja

Palveluntarjoaja

Nestinvest Oy
Y-tunnus: 3099319-7
osoite: Kierätie 7, 93830 Rukatunturi
puhelin: +358 9 2316 0740
sähköposti: toimisto@lexfamilia.fi

Hinta

Tuotteiden kullonkin voimassa oleva kokonaishinta veroineen on ilmoitettu hinnastossa.

Peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot, määräajat ja menettelyt.

Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa verkkosivuilla tehdystä
tilauksesta syytä ilmoittamatta.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille päätöksestänne peruuttaa
sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi peruuttamalla ajanvaraus tai sähköpostilla).
Voitte käyttää liitteenä olevaa peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne
peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Jos olette pyytänyt palvelun suorittamista ennen peruuttamisajan päättymistä, teidän
on maksettava meille peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä sopimuksen
täyttämiseksi tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus. Peruuttamisoikeus
puuttuu, mikäli palvelu on suoritettu.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme suoritukset,
myös toimituskustannukset viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua
peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen pankkisiirrolla
peruutusilmoituksessa ilmoittamallenne pankkitilille.

Peruutus lomakkeen täyttöohjeet:

(Oikeusministeriön asetus 110/2014)
Täyttäkää ja palauttakaa tämä lomake sähköpostitse vain siinä tapauksessa, että haluatte
peruuttaa sopimuksen;

Vastaanottaja

Nestinvest Oy
Y-tunnus: 3099319-7
osoite: Kierätie 7, 93830 Rukatunturi
puhelin: +358 9 2316 0740
sähköposti: toimisto@lexfamilia.fi

_ Ilmoitan, että haluan peruuttaa tekemäni sopimuksen, seuraavan palvelun suorittamista:
_Tilauspäivä✱ / Vastaanottopäivä✱
_ Kuluttajan nimi✱ / Kuluttajien nimet✱
_ Kuluttajan osoite ✱ / Kuluttajien osoitteet ✱
_ Kuluttajan allekirjoitus ✱ / Kuluttajien allekirjoitukset ✱ [vain jos lomake täytetään
paperimuodossa]
_ Päiväys
✱ Tarpeeton yliviivataan.

Sopimuksen kesto

Sopimus alkaa tilauksen tekemisestä ja päättyy kun palvelu on suoritettu.

Tekniset edellytykset

Palvelu suoritetaan kokonaisuudessaan sähköisesti. Tilaajalle toimitetaan linkki
GoogleMeet palveluun, jonka kautta neuvontapalvelu suoritetaan. Asiakkaalle toimitettava
lopullinen asiakirja toimitetaan sähköpostitseko. Mikäli asiakirja vaatii allekirjoituksia,
voidaan tietyin edellytyksin käyttää sähköistä varmennetta joka edellyttää asiakkaan
sähköistä tunnistusta tai asiakas huolehtii allekirjoituksista itse.

Asiakkaan on erityisesti huomioitava testamentin muotovaatimus sen allekirjoittamisesta
kahden esteettömän todistajan läsnäolleessa. Tältä osin Lex Familia toimittaa asiakkaalle
asiakirjamallin sekä neuvontapalvelun. Asiakas vastaa itse allekirjoituksien
muotovaatimusten täyttymisestä.

EU:n tarjoama sähköinen riitojen ratkaisu
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase