Asiakirjojen laadinta


Laadimme erilaisia asiakirjoja, joilla voit määrätä omaisuutesi siirrosta, ja henkilökohtaisten asioidesi hoidosta, mikäli et enää itse pysty niistä määräämään, niin terveyden kuin taloudellisten etujenkin valvonnan osalta.

Lahjakirjaa ei ole välttämätöntä laatia, ellei lahjan kohteena ole kiinteistö tai lahjakirjalla haluta sulkea pois lahjansaajan aviopuolison avio-oikeutta. Lahjasta on myös maksettava lahjaveroa mikäli lahjansaaja saa samalta lahjoittajalta omaisuutta yli 5 000 euron arvosta kolmen vuoden aikana.

Edunvalvontavaltakirjalla voit itse järjestää ennakkoon asioidesi hoidon silta varalta, että toimintakyky myöhemmin alenee. Valtakirjalla voidaan määrätä henkilö, joka avustaa arkipäiväisten asioiden hoidossa, kuten pankkiasioissa, tai suuremmissa, kuten kiinteistön myynnissä. Tullakseen voimaan edunvalvonta valtakirja tulee rekisteröidä ja on myös suositeltavaa hankkia lääkärintodistus valtuuttajan terveydestä valtuutuksen anto hetkellä.

Hoitotahdolla voit määrätä siitä, kuinka pitkälle hoitotoimenpiteitä terveydenhuollossa jatketaan mikäli. Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen standardimallin voit täyttää tästä. Autamme mielellämme myös henkilökohtaisemman hoitotahdon kirjaamisessa ja mikäli sinulla on jokin hoidettava perussairaus, suosittelemme että keskustelet hoitotahdon sisällöstä hoitavan henkilökunnan kanssa. Hoitotahdon voi tehdä vapaamuotoisesti, mutta todistajien käyttö on suotavaa ja lopullinen asiakirja on hyvä tallentaa Omakantaan sen varmistamiseksi, että se on aina hoitohenkilökunnan saatavilla.

Testamentilla voidaan poiketa lain määrittämästä perimysjärjestyksestä. Testamentilla voidaan myös määrätä, ettei testamentin saajan puolisolla ole avio-oikeutta testamentilla saatuun omaisuuteen. Onkin yleistä, että vanhemmat tekevät testamentin lastensa hyväksi juuri avio-oikeuden poissulkemiseksi tilanteissa joissa lapsi ei ole tehnyt avioehtoa.

Testamentti voidaan peruuttaa noudattamalla samaa määrämuotoa kuin testamenttia laatiessa.

Testamenttia voidaan myös muuttaa tarpeen niin vaatiessa. Muutokset täytyy tehdä samaa määrämuotoa noudattaen kuin testamentti.