Hinnasto


Ero- ja perheoikeus

 • Avioehto 250 €
 • Avioehtosopimuksen rekisteröiminen 100 €
 • Avioehtosopimuksen purkaminen 250 €
 • Sopimus avioeron tai avoliiton päättymisen varalta 300 €
 • Sopimus avoliittolain soveltamatta jättämisestä 100 €
 • Avioerohakemus vaihe I (ilmainen mallipohja)
 • Avioerohakemus vaihe II (ilmainen mallipohja)
 • Ositus avioero 900 €
 • Omaisuuden erottelu avoero 600 €

Asiakirjojen laadinta

 • Lahjakirja 280 €
 • Edunvalvontavaltakirja 280 €
 • Hoitotahto 100 €
 • Testamentti 250 €
 • Testamentin peruuttaminen 200 €
 • Testamentin muutos 250 €

Perintöoikeus

 • Perukirja (yksinkertainen) 500 €
 • Perukirja (laaja) 1000 €
 • Lakiosailmoitus 50 €
 • Perinnöstäluopumisilmoitus 50 €
 • Kutsu perukirjoitukseen 20 € per osakas
 • Sukuselvityksen laatiminen 150 € + virkatodistuskulut
 • Valtakirja kuolinpesän asioiden hoitamiseksi (ilmainen mallipohja)
 • Perinnönjako (yksinkertainen) 400 €
 • Perinnönjako (laaja) 900 €

Asuminen

 • Hallinnanjakosopimus 500 €
 • Alivuokrasopimus 100 €
 • Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen/irtisanominen (vuokralainen päättää) 150 €
 • Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen/irtisanominen (vuokranantaja päättää) 150 €
 • Aviopuolison suostumus yhteisen kodin luovuttamiseksi 100 €
 • Takaussitoumus 200 €
 • Vuokrasopimus 150 €
 • Yksilöity valtakirja 100 €
 • Avoin valtakirja 100 €
 • Kauppakirja 100 €