Asuminen


Olet sitten asunnon omistaja, asut vuokralla tai omistat sijoitusasuntoja, asumiseen liittyy paljon juridisia toimenpiteitä.

Hallinnanjakosopimus on yleisimmin käytössä paritalo ja kirvesvarsi kiinteistöillä, joissa maapohjan omistusoikeus on yhteinen. Hallinnajakosopimuksella voidaan sopia mikä osa kiinteistöstä on minkin rakennuksen käytössä, kuinka yhteisen sähköliittymän kulut jaetaan ja niin edelleen. Hallinnajakosopimuksella säästytään monilta ristiriitatilanteilta yhteisomistustilanteessa.

Alivuokrasopimuksella päävuokralainen vuokraa osan itse vuokraamastaan tilasta edelleen.

Asuinhuoneiston vuokrasopimus on tärkeää päättää todisteellisesti, eli kirjallisesti. Irtisanominen tarkoittaa päättämistä irtisanomisaikaa noudattaen, purkaminen taas vaatii erityisiä edellytyksiä ja niiden täyttyessä irtisanomisaikaa ei noudateta.

Asuinhuoneiston vuokrasopimus on tärkeää päättää todisteellisesti, eli kirjallisesti. Irtisanominen tarkoittaa päättämistä irtisanomisaikaa noudattaen, purkaminen taas vaatii erityisiä edellytyksiä ja niiden täyttyessä irtisanomisaikaa ei noudateta.

Puolisoiden yhteistä kotia ja asumisoikeutta suojataan erityisesti riippumatta siitä, omistetaanko koti yhdessä vai onko se ainoastaan toisen puolison omistuksessa. Mikäli ainoastaan toinen puolisoista omistaa yhteisen kodin ja haluaa myydä sen, myyntiä varten tarvitaan aviopuolison suostumus.

Pankkilainan yhteydessä takaussitoumus tehdään aina pankin puolesta. Mikäli kuitenkin tehdään yksityinen takaussitoumus, voimme auttaa sen kirjalliseen muotoon saattamisessa.

Vuokrasopimus ja sen muutos on tehtävä kirjallisesti. Jollei vuokrasopimusta ole tehty kirjallisesti, sen katsotaan olevan voimassa toistaiseksi. Vapaa-ajan asunnoksi vuokratun huoneiston määräaikainen vuokrasopimus voi kuitenkin olla myös suullinen, vaikkakin kirjallinen muoto on aina suositeltava epäselvyyksien välttämiseksi.

Yksilöidyllä valtakirjalla voidaan valtuuttaa toinen henkilö tekemään tietty oikeustoimi omasta puolesta. Esimerkiksi ostamaan tietty asunto valtakirjassa määriteltyyn kauppahintaan.

Avoimella valtakirjalla toinen henkilö valtuutetaan toimimaan omasta puolesta esimerkiksi pankkiasioissa määrittämättä sen tarkemmin yksittäisiä tapahtumia. Avoimeenkin valtakirjaan voidaan asettaa esimerkiksi euro määräinen raja, jota suurempia oikeustoimia valtuutettu ei saa tehdä.

Autamme laatimaan kauppakirjan niin kiinteistön, asunnon, ajoneuvon kuin muunkin omaisuuden myyntiin. On tärkeää muistaa että kiinteistön kauppa on tehtävä määrämuodossa ja uuden omistajan on maksettava oma-aloitteinen varainsiirtovero sekä haettava kiinteistölle lainhuuto.

Kysy myös muita taloyhtiön asiakirjoja